Utbildning

Utbildning

Utbildning, kompetensutveckling och allmänhetens förståelse är centrala delar i all hållbar utveckling som påverkar inte bara samhället utan även lokala och globala företag.

Scandir bidrar till den här utvecklingen genom att erbjuda utbildning och intensivkurser till både offentlig och privat sektor. Vi är djupt involverade i forskning och teknik för att återanvända större mängder avfall.

Ett exempel är när en av våra forskare för flera år sedan deltog i att utveckla en metod för att framställa etanol av denim. Bara i Sverige säljs över 15 miljoner par jeans varje år, vilket gör att en metod för att framställa etanol eller biogas av denim är ett väldigt hållbart och beprövat koncept. Och det är bara i ett land.

Som en tjänst till samhället är vår utbildning fokuserad på att tillhandahålla information och utbildning om trender i hållbara koncept och hållbar teknik. Våra informationsprogram omfattar hållbarhet från avfallshanteringsprogram till nyckelfärdiga lösningar.