Scandir, en skandinavisk distributions- och forskningskoncern

Framgång kräver skicklighet

Scandir är en skandinavisk distributions- och forskningskoncern som äger flera varumärken och märkesnamn inom branscherna kemi, naturtillgångar, och forskning och materialutveckling – som alla skapar hållbar tillväxt. Starka affärsrelationer, unika distributionsplattformar och ett åtagande att alltid leverera enastående service och kvalitet gör Scandir till den främsta partnern för tillverkare och slutanvändare över hela världen.

Läs mer om Scandir
http://www.scandir.com/sv/affaersomraaden/kemikalier/

Kemikalier

Kraftfull optimering av ämnen som är viktiga på 2000-talet. Med över 240 kemiprodukter och 8 industrier som täcker allt från olja och gas till textil.

Läs mer
http://www.scandir.com/sv/affaersomraaden/naturtillgangar/

Naturtillångar

Utvinn. Förädla. Leverera. Vi bevarar naturen samtidigt som vi levererar vardagliga förnödenheter. Och uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna och kundkraven.

Läs mer
http://www.scandir.com/sv/affaersomraaden/forskning-materialutveckling/

Forskning och
materialutveckling

Framstående hållbarhet. Grön, innovativ FoU: industri, resursåtervinning, kemisk innovation och utbildning.

Läs mer

Bli agent för Scandir

Det finns många fördelar med att bli en del av Scandir. Utöver vår kvalitet, innovationsförmåga och konkurrenskraft är det framför allt vårt avancerade distributionssystem som skapar hållbar tillväxt. Läs om hur du kan bli en del av Scandir.

UPPTÄCK DINA MÖJLIGHETER MED SCANDIR

Leverantör

Som Scandir-leverantör hittar du en mängd användbara verktyg på vår webbplats. Klicka nedan för att komma in på ditt företagskonto.

Leverantörsinfo

Investerare

Som Scandir-investerare hittar du en mängd användbara verktyg på vår webbplats. Klicka nedan för att komma in på ditt företagskonto.

Investerarinfo