Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Det är lika viktigt för oss på Scandir Group att skydda dina personuppgifter som din tillit för oss är. Vi vill därför att du ska veta att vi hanterar alla uppgifter som du ger oss med försiktighet.

Det är viktigt för oss på Scandir att skydda besökarna på vår webbplats. Det är viktigt för dig att veta när och varför vi samlar in information om dig och hur vi får använda den.

Meddelande

Scandir Group samlar endast in personuppgifter som ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress om du lämnar informationen själv. Uppgifterna som du lämnar används endast internt hos Scandir för att ge dig, kunden, så bra service som möjligt. När det är lämpligt kan Scandir lämna över uppgifter till agenter eller partners i vårt nätverk för att tillhandahålla ovannämnda tjänster i ditt land.

Scandir kan även använda ditt namn, adress och e-post för att skicka marknadsföringsmaterial, information om användarkonferenser och nyhetsbrev till dig, om du inte meddelar oss att du inte vill ha sådant material.

Inhämtande

Scandir använder inte cookies för att lagra information som kreditkortsuppgifter, telefonnummer eller annan information som du lämnar.

Scandir kommer inte att hyra ut, sälja eller på annat sätt dela personuppgifter.

Ditt val

Om du lämnar personuppgifter till oss kan Scandir kontakta dig eller skicka marknadsföringsinformation till dig. Om du inte vill få den här informationen kan du meddela oss genom att skicka ett mail till info@scandir.com. Scandir kommer inte att lämna ut dina personuppgifter om det inte krävs enligt lag.

Tillgång till dina uppgifter

Du kan ta reda på vilken information Scandir har om dig i vår databas genom att kontakta oss på info@scandir.com. Meddela oss om någon information är felaktig eller behöver uppdateras. Vi kommer att uppdatera vår databas när vi har verifierat ändringen. Om du inte längre vill få meddelanden via e-post eller vanlig post från Scandir Group kan du meddela oss genom att skicka ett mail till info@scandir.com där du talar om att du inte vill få några fler meddelanden. Vi kommer att göra allt för att du inte ska få någon mer marknadsföring när utskick sker.

Säkerhet

Scandir kommer att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas från tillgång, användning eller yppande till obehöriga.

Genomförande

Kontakta oss på info@scandir.com om du har anledning att tro att Scandir inte har följt dessa principer. Scandir kommer att agera omedelbart för att utreda och rätta situationen och meddela dig om rättelsen.