Kemikalier

Kemikalier

Scandir Chemicals är ett av dagens mest högteknologiska specialiserade kemiföretag. Vi bidrar till värdeskapande genom innovativa och hållbara lösningar för kunder med avancerade krav.

Vår portfölj är utformad för att passa väldigt specifika behov så exakt som möjligt. Scandir Chemicals forskning och innovationer är fokuserade på vår tids viktigaste frågor. Dessa är bland annat produktionseffektivitet, förnybara och miljövänliga material, utsläppsfri mobilitet och bevarande av ändliga resurser. Våra affärsenheter som erbjuder över 240 olika kemiprodukter är organiserade i åtta industrisektorer: gruvkemikalier, olja och gas, borrning, textil, färg och beläggningar, rengöringsmedel, läderbehandling och kosmetika.

Det som gör oss unika är vår förmåga att skräddarsy varje enskild produkt. I samarbete med våra avancerade laboratorier kan vårt forsknings- och utvecklingsteam öka effektiviteten hos våra produkter i direkt samband med slutanvändarnas tillämpningar. Det har hjälpt många av våra kunder att bli ännu bättre på att göra det de gör vilket har resulterat i framgångsrika och långvariga samarbeten för Scandir Chemicals över hela världen. Våra skräddarsydda lösningar är inte bara kostnadseffektiva, utan också väldigt miljövänliga. Läs om hur Scandir bidrar till bättre miljölösningar här.

Våra produkter

Gruvindustri

Gruvindustri

 • SAMLARE
 • SKUMBILDARE OCH REGULATORER
 • EMULGERINGSMEDEL
 • FÄLLNINGSKEMIKALIER
 • FILTRERINGSMEDIUM
 • AVSKUMMARE
Gas- och oljeindustri

Gas- och oljeindustri

 • DEMULGERMEDEL
 • SKUMBILDARE
 • AVSKUMMARE
 • NONJONISKA TENSIDER
Borrindustri

Borrindustri

 • TENSIDER FÖR BORRSLAM
 • EMULGERINGSMEDEL
 • SKIFFERKONTROLL
 • SLAMAVSKUMAMRE OCH SKUMBILDARE
 • BORRSLAMSMÖRJMEDEL
 • NONJONISKA TENSIDER
Rengöringsmedel

Rengöringsmedel

 • NONJONISKA TENSIDER
 • LÅGSKUMMANDE TENSIDER
 • EMULGERINGSMEDEL
Textilindustri

Textilindustri

 • RENGÖRINGSMEDEL
 • VÄTMEDEL
 • SMÖRJMEDEL
 • ANTISTATISKA MEDEL
 • SKÖLJMEDEL
 • STABILISATORER OCH MJUKGÖRANDE MEDEL
 • NONJONISKA TENSIDER
 • EMULGERINGSMEDEL
Färg och beläggning

Färg och beläggning

 • EMULGERINGSMEDEL
 • VÄTMEDEL OCH DISPERGERINGSMEDEL
 • SKUMKONTROLLMEDEL
 • STABILISATOR
 • FUKTIGHETSBEVARANDE MEDEL
 • NONJONISKA TENSIDER
Kosmetikaindustri

Kosmetikaindustri

 • MILDA TENSIDER
 • EMULGERINGSMEDEL
 • LÖSNINGSAGENTER
 • LÅGSKUMMANDE TENSIDER
 • NONJONISKA TENSIDER
Läderbehandling

Läderbehandling

 • RENGÖRINGSMEDEL
 • VÄTMEDEL
 • EMULGERINGSMEDEL
 • NONJONISKA TENSIDER