Utdannelse

Utdannelse

Utdanning, kompetanseutvikling og samfunnsbevissthet er avgjørende deler av enhver bærekraftig utvikling som ikke bare påvirker samfunnet, men også lokale bedrifter og globale virksomheter.

Scandir bidrar til denne utviklingen ved å tilby opplæring og intensiv kursvirksomhet til både statlig og privat sektor. Vi er dypt engasjert i vitenskap og teknologi for å bringe økende mengder avfall i daglig bruk.

For flere år siden var for eksempel en av forskerne våre med på å utvikle en metode for å produsere etanol av dongeri. Bare i Sverige selges det over 15 millioner par dongeribukser i året, og evnen til å produsere etanol eller biogass fra dongeri, er følgelig et svært bærekraftig og utprøvd konsept. Og det er bare i ett land.

Som en offentlig tjeneste fokuserer utdanningen vår på å gi informasjon og opplæring om trender innen bærekraftige konsepter og teknologi. De informative programmene våre dekker bærekraft fra programmer for avfallshåndtering til nøkkelferdige løsninger.