Forskning & materialutveckling

Forskning & materialutveckling

Scandir grundades från början med en företagsstrategi som var utformad för att skapa en unik koppling mellan distribution och forskning: två helt olika men enligt vår uppfattning väsentliga delar för innovation och hållbarhet.

För att bibehålla en hållbar affärsverksamhet hade Scandir Group uppgiften att kontinuerligt studera marknadens krav i ett tidigt stadium, utveckla anpassade produkter och lösningar och sedan säkerställa att allt avfall från verksamheten hanterades på bästa möjliga sätt.

Den unika kopplingen mellan forskning och distribution ger oss möjligheten att hantera hela produktutvecklingskedjan från de tidigaste stadierna till den första huvuddestinationen: marknaden.

En annan av Scandirs styrkor kommer från vårt beslut att skapa långsiktiga samarbeten. Utöver våra egna resurser har vi genom våra samarbeten med ett antal universitet, institutioner och internationella forskningscenter även de världsledande verktyg som krävs för att skapa en stark miljö som främjar forskning och innovation.

Scandirs forsknings- och materialutvecklingsteam erbjuder avancerad utbildning till både privat och offentlig sektor på områdena avfallshantering, innovationsledning och kemisk och biokemisk förädling.

Våra forskningsområden

Industri

Industri

 • PROCESSIMULERING
 • YTTEKNIK
 • PAKETERING
 • MATERIALDESIGN
 • DISTRIBUTIONSSTYRNING
Resursåtervinning

Resursåtervinning

 • PROCESSFORSKNING BIOGAS
 • PROCESSFORSKNING ETANOL
 • BIOREAKTORUTVECKLING
 • RESTER TILL DJURFODER
 • AVFALLSHANTERING
Kemisk innovation

Kemisk innovation

 • YTTEKNIK
 • AMFOTÄRA MOLEKYLER
 • BIOLOGISKA SUPERABSORBENTER
Utbildning

Utbildning

 • AVFALLSHANTERING
 • INNOVATIONSLEDNING
 • KEMISK FÖRÄDLING
 • BIOKEMISK FÖRÄDLING