Koulutus

Koulutus

Koulutus, osaamisen kehittäminen ja tietojen jakaminen ovat tärkeitä kaiken kestävän kehityksen kannalta. Ne eivät vaikuta ainoastaan yhteiskuntaan, vaan myös paikallisiin ja globaaleihin yrityksiin.

Scandir tarjoaa näiden aiheiden koulutus- ja intensiivikursseja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Scandir on tieteen ja teknologian asiantuntija jätteiden kierrätyksen alalla.

Esimerkkinä voimme mainita yhden hankkeen, jossa yksi tutkijoistamme oli osallisena monia vuosia sitten. Hänen tavoitteenaan oli luoda menetelmä, jolla farkkukankaasta tuotetaan etanolia. Pelkästään Ruotsissa myydään vuosittain yli 15 miljoonaa paria farkkuja, joten konseptitasolla etanolin tai biokaasun tuottaminen farkkukankaasta edistää tehokkaasti kestävää kehitystä. Ja tämä oli vain yhdessä maassa.

Julkispalveluna koulutuksemme keskittyy tarjoamaan tietoa ja opintoja kestävien konseptien ja tekniikoiden hyödyntämiseksi. Opetusohjelmamme kattavat kestävän toiminnan eri osa-alueet aina jätteiden käsittelystä valmiisiin pakettiratkaisuihin.