Naturtillgångar

Naturtillgångar

Scandir Group arbetar nära naturen. Vi strävar efter att göra det bästa av våra naturresurser för att tillhandahålla allt som behövs i vardagen.

Genom att hantera hela produktionskedjan från utvinning av tillgångar till tillverkning av slutprodukten kan vi säkerställa att vår omsorg om natur och människor är den bästa möjliga samtidigt som vår verksamhet är kvalitativ och effektiv.

Kvalitet är ett ledord hos Scandir. Tack vare våra förstklassiga kontrollprocedurer uppfyller vi alltid de hårdaste internationella standarderna och kundspecifikationerna.

Vi börjar med att utvinna och tillvarata råmaterial från naturen för leverans till våra tillverkningspartners, där de förädlas till slutprodukter som levereras till Scandirs agenter över hela världen. Råmaterial förädlas och bearbetas till högsta standard med moderna metoder som ger liten miljöpåverkan. Vi samarbetar nära med våra partners och kunder för att tillhandahålla idealiska, skräddarsydda lösningar.

Scandir Group investerar kontinuerligt i nya, innovativa lösningar och arbetar med hjälp av vårt forsknings- och materialutvecklingsteam ständigt fram nya kvalitetsförbättringar i våra processer, produkter och i vår verksamhet. Vi är engagerade i miljövänlig utvinning och tillvaratagande av råmaterial genom att tillämpa best practice-metoder. Vi tillvaratar och återvinner material för att framställa etanol, biogas och djurfoder.

Våra produkter

Av olja

Av olja

 • POLYETYLEN (PE)
 • POLYPROPYLEN (PP)
 • POLYSTYREN (PS)
 • PET
 • EPOXIHARTSER
Av natursten

Av natursten

 • NATURSTEN
 • BEARBETADE PLATTOR
 • NATURSTENSPLATTOR
 • NATURSTEN MED GROV YTA
 • BEARBETADE FÖNSTERBRÄDOR
Av trä

Av trä

 • SÅGAT VIRKE
 • TRÄFLISMATERIAL
 • MEDIUM DENSITY FIBERBOARD (MDF)
 • HIGH DENSITY FIBERBOARD (HDF)
 • DÖRRYTOR