Affärsområden

Kemikalier

Kraftfull optimering av ämnen som är viktiga på 2000-talet. Med över 240 kemiprodukter och 8 industrier som täcker allt från olja och gas till textil.

Läs mer
Affärsområden

Naturtillgångar

Utvinn. Förädla. Leverera. VI bevarar naturen samtidigt som vi levererar vardagliga förnödenheter. Och uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna och kundkraven.

Läs mer
Affärsområden

Forskning & materialutveckling

Framstående hållbarhet. Grön, innovativ FoU: industri, resursåtervinning, kemisk innovation och utbildning.

Läs mer