Affärskoncept

Affärskoncept

Scandir Group maximerar drifteffektivitet genom att använda vissa av världens ledande tillverkare.

Genom att delta i samarbeten och joint ventures med externa företag får vi tillgång till kompetens utan motstycke när det gäller produktion och maskineri, medan all annan verksamhet finns in-house hos Scandir. Den här strategin ger oss den unika möjligheten att koncentrera oss helt och hållet på de faktorer som är nödvändiga för att bedriva en hållbar affärsverksamhet.

Scandir Group är specialiserat på:

  • Forskning och materialutveckling
  • Anskaffning av råmaterial
  • Transport
  • Försäljning och distribution
  • Finansiering av hela produktions- och distributionskedjan
  • Eftermarknad och kundservice