Global närvaro

Global närvaro

Scandir är baserat på ett team med individer med olika bakgrund och nationalitet.

Kulturell mångfald är viktigt hos Scandir Group. I dag har företag över hela världen insett vikten av att arbeta i internationella team. Mångfald gör det enklare för oss att få tillgång till den globala marknaden. Lika viktigt är att fokusera på gemensamma mål med ett universellt tillvägagångssätt med ett varierat team. Det finns ett stort värde i att blanda många kulturer i vårt team, vilket omfattar attityder om tid, värderingar och uppfattningar som skapar beteende och förväntningar och att övervinna felaktiga stereotyper.

Att arbeta i ett internationellt team innebär att ha förmågan att vara väldigt innovativ och effektiv samtidigt som man erbjuder den bästa kvalitetskontrollen.

Scandirs produkter och tjänster finns i Europa, Nordamerika och Asien.