Miljö

Miljö

Pågående klimatförändringar är en av de största utmaningarna som samhället står inför i dag. Näringsliv, människor, politiker och experter måste samarbeta för att tackla klimatförändringarna och använda resurser på bästa möjliga sätt.

Scandir Group har tagit ställning för ekonomiskt och ekologiskt effektiva lösningar som kommer att hjälpa vårt samhälle, land och världen att ha en sund miljö nu och för framtida generationer.

Vårt sätt att nå hållbarhet börjar med att bedriva en säker, effektiv, ansvarstagande och lönsam verksamhet.

Scandir Groups forsknings- och materialutvecklingsteam bidrar även till miljön genom att leda offentliga och privata projekt om utveckling av förnybara material och avancerad avfallshantering. Teamet är även världskänt för sina innovativa lösningar för effektiv återvinning av olika material till etanol, biogas och djurfoder.

Vi bidrar till en hållbar miljöutveckling genom att:

  • Kontinuerligt förbättra effektiviteten hos alla produkter
  • Ta initiativ till utveckling som leder till energibesparingar
  • Förhindra utsläpp av växthusgaser
  • Ta hand om allt avfall som vår verksamhet skapar på ett lämpligt och ansvarsfullt sätt.