Globalt nærvær

Globalt nærvær

Scandir er basert på et team av personer med ulike bakgrunner og nasjonaliteter.

Kulturelt mangfold er en viktig del av Scandir-konsernet I dag ser bedrifter over hele verden betydningen av å jobbe i internasjonale team. Kulturelt mangfold gir oss lettere tilgang til det globale markedet. Like viktig er det at å ha et diversifisert team betyr at man kan fokusere på felles mål med en universell tilnærming. Det ligger stor verdi å blande mange kulturer i teamet vårt, deriblant holdninger til tid, verdier og overbevisninger som former atferd og forventninger, og å bekjempe uriktige stereotyper.

Å arbeide i et internasjonalt team innebærer at vi har evnen til å være svært innovative og effektive, samtidig som vi kan tilby den beste kvalitetskontrollen.

Scandirs produkter og tjenester er tilgjengelige i Europa, Nord-Amerika og Asia.