Personvernpolicy

Personvernpolicy

I likhet med tilliten din til produktene og tjenestene våre, er personvernet ditt viktig for Scandir-konsernet. Følgelig vil vi du skal vite at alle informasjon vi samler inn fra deg vil bli håndtert på en forsvarlig måte.

Scandir er opptatt av personvernet til alle som besøker nettstedet vårt. Det er viktig at du forstår når og hvorfor vi samler inn personlig identifiserbar informasjon og hvordan vi kan bruke den.

Merk

Scandir-konsernet samler kun inn personlig identifiserbar informasjon, f.eks. navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse, hvis du gir oss denne informasjonen frivillig. Den frivillige informasjonen vi samler inn er kun til intern bruk hos Scandir for å gi deg – kunden – god service. Der det er hensiktsmessig, kan Scandir videreformidle denne informasjonen til agenter eller partnere i nettverket vårt for å kunne tilby de ovennevnte tjenestene i landet ditt.

Scandir kan også bruke navnet, adressen og e-posten din for å sende deg markedsføringsmateriell, informasjon om brukerkonferanser samt nyhetsbrev, med mindre du gir oss beskjed om at du ikke ønsker å motta slikt materiell.

Innsamling

Scandir bruker ikke informasjonkapsler for å lagre informasjon slik som kredittkortnumre, telefonnumre eller annen informasjon du gir oss.

Scandir vil ikke leie ut, selge eller på annen måte dele personlig identifiserbar informasjon.

Valg

Hvis du sender personlig informasjon, kan det hende Scandir kontakter deg eller sender seg markedsføringsinformasjon. Hvis du ikke ønsker å motta denne informasjonen, kan du varsle oss ved å sende en e-post til info@scandir.com. Scandir vil ikke oppgi personlig informasjon med mindre det er lovpålagt.

Tilgang

Scandir vil gi deg tilgang til informasjon om deg i databasen vår hvis du tar kontakt på info@scandir.com. Vi ber deg informere oss hvis informasjonen er feil eller har behov for oppdatering. Vi vil rette opp i registrene våre når den forespurte endringen er bekreftet. Hvis du ikke lenger ønsker å motta e-post eller varsler per post fra Scandir-konsernet, ber vi deg gi beskjed ved å sende en e-post til oss på info@scandir.com og spesifisere at du ikke ønsker å motta disse varslene. Vi vil gjøre vårt ytterste for å avstå fra å inkludere deg når vi sender markedsføringsmateriell.

Sikkerhet

Scandir vil ta nødvendige og veloverveide forholdsregler for å sikre at dine personlig identifiserbare data er beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk eller utlevering.

Håndhevelse

Hvis du av en eller annen grunn mener at Scandir ikke har fulgt disse prinsippene, ber vi deg ta kontakt på info@scandir.com. Scandir vil omgående undersøke og rette opp situasjonen, og informere deg om endringen.