Miljø

Den pågående klimaendringen er én av de store utfordringene dagens samfunn står overfor. Handel, folk, politikere og eksperter må gå sammen om å takle klimaendringer og bruke ressurser på en best mulig måte.

Scandir-konsernet er forpliktet til økonomisk effektive og miljøeffektive løsninger som vil bidra til at samfunnet vårt, landet og verden opprettholder et sunt miljø nå og for fremtidige generasjoner.

Vår tilnærming til bærekraft tar utgangspunkt i å drive en sikker, effektiv, ansvarlig og lønnsom virksomhet.

Scandirs forsknings- og materialutviklingsteam bidrar også til miljøet ved å lede statlige og private prosjekter knyttet til utvikling av fornybare materialer og høyteknologisk avfallsbehandling. Teamet er dessuten verdenskjent for sine innovative løsninger for effektiv resirkulering av forskjellige materialer til etanol, biogass og dyrefôr.

Vi bidrar til et bærekraftig miljø ved:

  • Å kontinuerlig forbedre alle produkters effektivitet
  • Å iverksette utvikling som fører til energibesparelser
  • Å forhindre utslipp av klimagasser
  • Å avhende alt avfall som aktivitetene våre genererer på en riktig og samvittighetsfull måte.