Miljø

Miljø

De igangværende klimaforandringer er en af de største udfordringer i samfundet i dag. Forretningslivet, befolkningen, politikerne og eksperter må stå sammen om at takle klimaændringerne og bruge ressourcerne på den bedst mulige måde.

Scandir Group tilstræber økonomisk og miljømæssigt effektive løsninger, der hjælper vores samfund, vores land og hele verden til at bevare et sundt miljø, både nu og for fremtidige generationer.

Vores tilgang til bæredygtighed starter med drift af en sikker, effektiv, ansvarlig og rentabel virksomhed.

Scandir Groups udviklings- og materialeudviklingsteam bidrager også til miljøet ved at stå i spidsen for offentlige og private projekter vedrørende vedvarende materialeudvikling og højteknologisk affaldsbehandling. Teamet nyder også global anerkendelse for sine innovative løsninger vedrørende effektiv genanvendelse af forskellige materialer i ethanol, biogas og dyrefoder.

Vi bidrager til et bæredygtigt miljø ved at:

  • løbende forbedre alle produkters effektivitet
  • iværksætte en udvikling, der kan føre til energibesparelser
  • forebygge drivhusgasser
  • bortskaffe alt affald, der genereres ved driften, på en korrekt og forsvarlig måde.