Forskning og materialutvikling

Forskning og materialutvikling

Scandir ble opprinnelig dannet med en felles strategi beregnet på å skape en unik kobling mellom distribusjon og forskning: to helt forskjellige, men viktige elementer for hva vi mener fører til innovasjon og bærekraft.

For å opprettholde en bærekraftig virksomhet, satte Scandir-konsernet i gang med å kontinuerlig studere markedskrav på et tidlig stadium, utvikle tilpassede produkter og løsninger og sikre at alt avfall som virksomheten medførte, ble håndtert på en best mulig måte.

Den unike koblingen mellom forskning og distribusjon gir oss muligheten til å styre hele produktutviklingskjeden fra de innledende fasene til det første hovedmålet: markedet.

En annen av Scandirs styrker er en følge av avgjørelsen om å danne sterke partnerskap. I tillegg til våre egne ressurser har vi, gjennom samarbeid med en rekke universiteter, institusjoner og internasjonale forskningssentre, verktøyene i verdensklasse som er nødvendige for å skape et vektig forsknings- og innovasjonsmiljø.

Scandirs forsknings- og materialutviklingsteam tilbyr avanserte opplæringstjenester innen avfallshåndtering, innovasjonsstyring samt kjemisk og biokjemisk fordeling til privat og offentlig sektor.

Forskningsområde

Industriell

Industriell

 • PROSESSIMULERING
 • OVERFLATETEKNOLOGI
 • EMBALLERING
 • MATERIALUTFORMING
 • DISTRIBUSJONSSTYRING
Ressursgjenvinning

Ressursgjenvinning

 • BIOGASSPROSESSFORSKNING
 • ETANOLPROSESSFORSKNING
 • BIOREAKTORUTVIKLING
 • RESTER TIL DYREFÔR
 • AVFALLSHÅNDTERING
Kjemisk innovasjon

Kjemisk innovasjon

 • OVERFLATETEKNOLOGI
 • AMFOTÆRE MOLEKYLER
 • BIOLOGISKE SUPERABSORBENTER
Utdannelse og opplæring

Utdannelse og opplæring

 • AVFALLSHÅNDTERING
 • INNOVASJONSSTYRING
 • KJEMISK PROSESSERING