Forskning og materialeudvikling

Forskning og materialeudvikling

Scandir blev oprindeligt grundlagt med en virksomhedsstrategi, der havde til hensigt at skabe en unik sammenhæng mellem distribution og forskning: To fuldstændigt forskellige, men vitale elementer, som vi mener fører til innovation og bæredygtighed.

Med henblik på at opretholde en bæredygtig virksomhed har Scandir Group fra starten løbende studeret markedets krav, udviklet specialtilpassede produkter og løsninger og sikret, at al affald genereret i forbindelse med arbejdsprocesserne bliver håndteret på den bedst mulige måde.

Den unikke forbindelse mellem forskning og distribution giver os mulighed for at håndtere hele produktudviklingskæden fra de indledende faser, til produktet transporteres til slutdestinationen: markedet.

En anden af Scandirs styrker udspringer af vores beslutning om at opbygge solide partnerskaber. Ud over vores egne ressourcer besidder vi via partnerskab med en række universiteter, institutioner og internationale forskningscentre de værktøjer i verdensklasse, der er nødvendige for at skabe et stærkt forsknings- og innovationsmiljø.

Scandirs forsknings- og materialeudviklingsteam tilbyder avancerede kurser til både den private og offentlige sektor i affaldshåndtering, innovationsledelse samt kemisk og biokemisk forarbejdning.

Vores forskningsområder

Industriel forarbejdning

Industriel forarbejdning

 • PROCESSIMULERING
 • OVERFLADETEKNOLOGI
 • EMBALLERING
 • MATERIALEUDFORMNING
 • DISTRIBUTIONSLEDELSE
Ressourcegenindvinding

Ressourcegenindvinding

 • FORSKNING I FORARBEJDNING AF BIOGAS
 • FORSKNING I FORARBEJDNING AF ETHANOL
 • UDVIKLING AF BIOREAKTORER
 • RESTPRODUKTER TIL DYREFODER
 • AFFALDSHÅNDTERING
Kemisk innovation

Kemisk innovation

 • OVERFLADETEKNOLOGI
 • AMFOTERE MOLEKYLER
 • BIOLOGISKE SUPERABSORBANTER
Uddannelses- og kursusvirksomhed

Uddannelses- og kursusvirksomhed

 • AFFALDSHÅNDTERING
 • INNOVATIONSLEDELSE
 • KEMISK FORARBEJDNING
 • BIOKEMISK FORARBEJDNING