Tutkimus ja materiaalikehitys

Tutkimus ja materiaalikehitys

Scandirin perustavana strategiana on ollut luoda ainutlaatuinen yhteys jakelun ja tutkimuksen välille – ne ovat kaksi täysin erilaista, mutta yhtä lailla tärkeää elementtiä, joiden uskomme edistävän innovaatioita ja kestävää kehitystä.

Scandir Group aloitti kestävän liiketoimintamallin luomisen tutkimalla markkinoiden vaatimuksia jo varhaisessa vaiheessa, kehittämällä räätälöityjä tuotteita ja ratkaisuja, sekä varmistamalla, että kaikki toiminnoissa syntyvä jäte käsitellään parhaalla mahdollisella tavalla.

Scandirin ainutlaatuinen tutkimuksen ja jakelun välinen yhteys mahdollistaa koko tuotekehitysketjun hallinnan – aina tuotteen alkuvaiheista sen markkinoille tuontiin saakka.

Vahvat kumppanuussuhteet ovat toinen Scandirin vahvuuksista. Omien resurssiemme lisäksi käytettävissämme on huippuluokan kumppaniverkosto, joka sisältää yliopistoja, säätiöitä ja kansainvälisiä tutkimuskeskuksia. Yhdessä muodostamme erittäin kattavan tutkimus- ja kehitysympäristön.

Scandirin tutkimus- ja materiaalikehitystiimi tarjoaa yksityiselle ja julkiselle sektorille monipuolisia koulutuspalveluja jätteiden käsittelystä, innovaatiojohtamisesta sekä kemikaalien ja biokemikaalien käsittelystä.

Tutkimusalueemme

Teollisuus

Teollisuus

 • PROSESSIEN SIMULOINTI
 • PINNOITUSTEKNIIKAT
 • PAKKAUS
 • MATERIAALISUUNNITTELU
 • JAKELUN HALLINTA
Resurssien kierrätys

Resurssien kierrätys

 • BIOKAASUPROSESSIEN TUTKIMUS
 • ETANOLIPROSESSIEN TUTKIMUS
 • BIOREAKTORIEN KEHITYS
 • JÄTTEIDEN MUUNTAMINEN REHUKSI
 • JÄTTEIDEN KÄSITTELY
Kemikaali-innovaatiot

Kemikaali-innovaatiot

 • PINNOITUSTEKNIIKAT
 • AMFOTEERISET MOLEKYYLIT
 • BIOLOGISET SUPERABSORBANTIT
Koulutus

Koulutus

 • JÄTTEIDEN KÄSITTELY
 • INNOVAATIOJOHTAMINEN
 • KEMIKAALIEN KÄSITTELY
 • BIOKEMIKAALIEN KÄSITTELY