Kemikalier

Kemikalier

Som en af nutidens førende højteknologiske, specialiserede kemiske virksomheder bidrager Scandir Chemicals til værdiskabelse med innovative og bæredygtige løsninger til kunder med højteknologiske behov.

Vores portefølje er udviklet til at opfylde de mest specifikke behov så præcist som muligt. Scandir Chemicals’ forskning og innovation fokuserer på vigtige, nutidige problemstillinger. Disse omfatter produktionseffektivitet, vedvarende og grønne materialer, emissionsfri mobilitet og bevarelse af begrænsede ressourcer. Vores forretningsenheder, som tilbyder over 240 forskellige kemiske produkter er inddelt i otte brancheområder: Kemikalier til minedrift, olie og gas, boring, tekstiler, maling og overfladebehandling, rengøringsmidler, læderbehandling og kosmetik.

Det, der gør os enestående, er vores evne til at specialtilpasse det enkelte produkt. I samarbejde med vores højteknologiske laboratorier kan vores forsknings- og innovationsteam øge dine produkters effektivitet i direkte relation til slutbrugerens anvendelsesformål. Det har hjulpet mange af vores kunder til at blive endnu bedre til deres metier, hvilket har givet Scandir gode, langsigtede partnerskaber over hele verden. Vores specialtilpassede løsninger er ikke kun omkostningseffektive, men også særdeles miljøvenlige. Læs her, hvordan Scandir bidrager til bedre miljømæssige løsninger.

Vores produktsortiment

Mineindustrien

Mineindustrien

 • OPSAMLERE
 • SKUMDANNENDE STOF OG ACCELERATORER
 • EMULGATORER TIL MINEDRIFT
 • FLOKKULERINGSMIDLER
 • FILTRERINGSFREMMENDE MIDLER
 • SKUMDÆMPNINGSMIDLER
Gas- og olieindustrien

Gas- og olieindustrien

 • DEMULGERENDE MIDLER
 • SKUMDANNENDE MIDLER
 • SKUMDÆMPNINGSMIDLER
 • NON-IONISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER
Borebranchen

Borebranchen

 • OVERFLADEAKTIVE STOFFER TIL BOREMUDDER
 • EMULGATORER
 • SKIFERINHIBITORER
 • SKUMHÆMMENDE MIDLER TIL MUDDER OG SKUMDANNENDE STOFFER
 • SMØREMIDLER TIL BOREMUDDER
 • NON-IONISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER
Rengøringsmidler

Rengøringsmidler

 • NON-IONISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER
 • OVERFLADEAKTIVE STOFFER MED LAV SKUMDANNELSE
 • EMULGATORER
Tekstilindustrien

Tekstilindustrien

 • RENSEMIDLER
 • FUGTEMIDLER
 • SMØREMIDLER
 • ANTISTATISKE MIDLER
 • SKYLNINGSFREMMENDE MIDLER
 • STABILISATORER OG BLØDGØRINGSMIDLER
 • NON-IONISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER
 • EMULGATORER
Maling og overfladebelægning

Maling og overfladebelægning

 • EMULGATORER
 • FUGTEMIDLER OG DISPERGERINGSMIDLER
 • SKUMREGULERENDE MIDLER
 • STABILISATOR
 • FUGTIGHEDSBEVARENDE STOFFER
 • NON-IONISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER
Kosmetikindustrien

Kosmetikindustrien

 • MILDE OVERFLADEAKTIVE STOFFER
 • EMULGATORER
 • SOLUBILISATORER
 • OVERFLADEAKTIVE STOFFER MED LAV SKUMDANNELSE
 • NON-IONISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER
Læderbehandling

Læderbehandling

 • RENSEMIDLER
 • FUGTEMIDLER
 • EMULGATORER
 • NON-IONISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER