Kjemikalier

Kjemikalier

Som en av dagens høyteknologiske kjemiske spesialbedrifter, bidrar Scandir Chemicals til verdiskaping med innovative og bærekraftige løsninger for kunder med høyteknologiske krav.

Porteføljen vår er satt sammen for å oppfylle svært spesifikke krav så nøyaktig som mulig. Scandir Chemicals’ forskning og nyskapning fokuserer på de viktige spørsmålene i vår tid. Disse inkluderer produksjonseffektivitet, fornybare og miljøvennlige materialer, utslippsfri mobilitet og bevaring av begrensede ressurser. Forretningsenhetene våre, som tilbyr mer enn 240 forskjellige kjemiske produkter, er delt inn i åtte industrisektorer: Gruvekjemikalier, olje og gass, boring, tekstiler, maling og overflatebehandling, vaskemidler, skinnbehandling og kosmetikk.

Det som gjør oss unike er at vi har evnen til å tilpasse hvert enkelt produkt. I samarbeid med våre høyteknologiske laboratorier er forsknings- og innovasjonsteamet vårt i stand til øke produktenes effektivitet i direkte tilknytning til sluttbrukernes bruksområder. Dette har bidratt til at mange av kundene våre har blitt enda bedre til det de gjør, noe som har ført til vellykkede, langsiktige partnerskap for Scandir Chemicals over hele verden. Tilpasningsløsningene våre er ikke bare kostnadseffektive, men også svært miljøvennlige. Her finner du ut hvordan Scandir bidrar til bedre miljøløsninger.

Produktutvalg

Gruveindustrien

Gruveindustrien

 • AVSKILLERE
 • SKUMMEMIDLER OG AKTIVATORER
 • EMULGATORER FOR GRUVEDRIFT
 • FLOKKULERINGSMIDLER
 • FILTRERINGSMIDLER
 • SKUMDEMPERE
Gass- og oljeindustrien

Gass- og oljeindustrien

 • DEMULGATORER
 • SKUMDANNERE
 • SKUMDEMPERE
 • IKKE-IONISKE OVERFLATEAKTIVE STOFFER
Boreindustrien

Boreindustrien

 • OVERFLATEAKTIVE BORESLAMSTOFFER
 • EMULGATORER
 • BOREKAKSHEMMERE
 • SLAMSKUMDEMPERE OG -SKUMDANNERE
 • BORESLAMSMØREMIDLER
 • IKKE-IONISKE OVERFLATEAKTIVE STOFFER
Vaskemidler

Vaskemidler

 • IKKE-IONISKE OVERFLATEAKTIVE STOFFER
 • LAVTSKUMMENDE OVERFLATEAKTIVE STOFFER
 • EMULGATORER
Tekstilindustrien

Tekstilindustrien

 • RENGJØRINGSMIDLER
 • FUKTEMIDLER
 • SMØREMIDLER
 • ANTISTATISKE MIDLER
 • SKYLLEMIDLER
 • STABILISATORER OG MYKNINGSMIDLER
 • IKKE-IONISKE OVERFLATEAKTIVE STOFFER
 • EMULGATORER
Maling og overflatebehandling

Maling og overflatebehandling

 • EMULGATORER
 • FUKTE- OG DISPERGERINGSMIDLER
 • SKUMKONTROLLMIDLER
 • STABILISATOR
 • FUKTMIDLER
 • IKKE-IONISKE OVERFLATEAKTIVE STOFFER
Kosmetikkindustrien

Kosmetikkindustrien

 • MILDE OVERFLATEAKTIVE STOFFER
 • EMULGATORER
 • LØSNINGSMIDLER
 • LAVTSKUMMENDE OVERFLATEAKTIVE STOFFER
 • IKKE-IONISKE OVERFLATEAKTIVE STOFFER
Skinnbehandling

Skinnbehandling

 • RENGJØRINGSMIDLER
 • FUKTEMIDLER
 • EMULGATORER
 • IKKE-IONISKE OVERFLATEAKTIVE STOFFER