Naturressurser

Naturressurser

Scandir-konsernet arbeider tett på naturen. Vi streber etter å få mest mulig ut av naturressursene våre for å skaffe til veie det som er nødvendig i hverdagen.

Ved å styre hele produksjonskjeden fra utvinning av ressurser til produksjon av sluttproduktet, sikrer vi evne vår til å ta best mulig vare på naturen, medmenneskene våre og kvaliteten og effektiviteten i virksomheten vår.

Kvalitet er en av Scandirs viktigste filosofier. Fordi vi har førsteklasses prosedyrer for kvalitetskontroll, oppfyller vi alltid de strengeste internasjonal standardene og kundespesifikasjonene.

Vi begynner med å utvinne og gjenvinne råmaterialer fra naturen, som vi leverer til produksjonspartnerne våre. Der blir de foredlet til sluttprodukter som sendes til Scandir-agenter over hele verden. Råmaterialer foredles og bearbeides i henhold til de høyeste standardene ved hjelp av moderne metoder med lav innvirkning. Vi samarbeider tett med partnerne og kundene våre slik at vi kan tilby perfekte, tilpassede løsninger.

Scandir-konsernet investerer kontinuerlig i nye, innovative løsninger, og ved hjelp av vår forsknings- og materialutviklingsteam, jobber vi ustanselig for å forbedre kvaliteten på prosessene, produktene og virksomheten. Vi er forpliktet til å utføre miljøvennlig utvinning og utvinning av råvarer ved å anvende de beste fremgangsmåtene. Dessuten gjenvinner og resirkulerer vi materialer for å fremstille etanol, biogass og dyrefôr.

Produktutvalg

Fra olje

Fra olje

 • POLYETYLEN (PE)
 • POLYPROPYLEN (PP)
 • POLYSTYREN (PS)
 • PET
 • EPOKSYHARPIKSER
Fra naturstein

Fra naturstein

 • NATURSTEIN
 • BEARBEIDEDE HELLER
 • NATURSTEINFLISER
 • KILT NATURSTEIN
 • BEARBEIDEDE VINDUSPOSTER
Fra skog

Fra skog

 • SKURLAST
 • KARTONG
 • FIBERPLATER MED MIDDELS TETTHET (MDF)
 • FIBERPLATER MED HØY TETTHET (HDF)
 • DØRBLADER