Om

Om

Scandir er et skandinavisk konsern som driver med distribusjon og forskning, og har en rekke fremgangsrike varemerker og merkevarer.

Scandir-konsernet investerer i utvikling av infrastrukturer for distribusjon, og tilbyr lokal distribusjons- og salgsvirksomhet. Vi mener at distribusjon er en kunst. Sammen med noen av verdens ledende produsenter har vi utviklet salgs- og distribusjonsplattformer for å danne en effektiv bro mellom land, produsenter og sluttbrukere. Målet vårt er at produsenter skal kunne konsentrere seg om det de kan best: produsere.

Gjennom vårt forsknings- og utviklingssenter utvikler vi egne produkter og merkevarer, og vi arbeider kontinuerlig med å forbedre og imøtekomme våre kunders behov og sikre kvalitetskontroll for alle merkevarer og produkter.

Scandirs suksess er basert på kompetansen til de ansatte, deres evne til å identifisere nye distribusjonsstrategier , forbrukernes og markedets behov på et tidlig stadium og iveren etter å samarbeide med partnere og leverandører for å utvikle kreative, effektive løsninger. Virksomhetene som er drivkraften bak vår felles forpliktelse om bærekraftig vekst er organisert i tre bransjer; kjemikalier, naturressurser og forskning og materialutvikling.

Hvis du ønsker mer informasjon om produktene og tjenestene våre, kan du gå inn på koblingene nederst på denne siden, eller ta kontakt med oss.